معاون استاندار: شورای شهر زنجان فرد مناسبی را به عنوان شهردار انتخاب کند

توجیه فعالان بخش صنعت استان زنجان در استفاده از پساب
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان به منابع مالی تعریف شده برای اجرای پروژه سبزه میدان اشاره کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهر زنجان با 9 رای، فرد مناسبی را به عنوان شهردار زنجان انتخاب کنند.

توجیه فعالان بخش صنعت استان زنجان در استفاده از پساب