ایران و هند رشد اقتصادی جهان را بهبود دادند

توافق بر سر میزبانی المپیک؛2024 به پاریس رسید
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جولای 2017 طی گزارشی مبنی بر ارزیابی رشد اقتصادی جهان، اقدام به ارائه توصیه‌های سیاستی در باب «حفظ روند رشد»، «حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت» و «رشد متوازن و انعطاف‌پذیر» کرده است.

توافق بر سر میزبانی المپیک؛2024 به پاریس رسید