سنگ تمام استقلالی‌ها برای منصور پورحیدری

توافق اوباما و سران اروپا برای تمدید تحریم‌های روسیه
استقلالی‌ها در دیدار با صبا برای مرحوم پورحیدری سنگ تمام گذاشتند.

توافق اوباما و سران اروپا برای تمدید تحریم‌های روسیه

ارتقا اندروید