فیلم | گل دیدنی سردار آزمون به بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا

توئینر لیگ قهرمانان اروپا هم از سردار آزمون نوشت
سردار آزمون در دیدار امشب روستوف مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا یک بار دیگر توانایی‌هایش را به رخ کشید.

توئینر لیگ قهرمانان اروپا هم از سردار آزمون نوشت