علی کریمی دوباره سرمربی نفت‌تهران شد!

توئیت جدید نماینده مجلس درباره بازی ایران و سوریه
علی کریمی برای دومین بار به عنوان سرمربی نفت‌تهران انتخاب شد.

توئیت جدید نماینده مجلس درباره بازی ایران و سوریه