اگر همان «داش علی‌منصور» باشی، سوژه هواداران پرسپولیس نمی‌شوی!

تهیه سردیس مربوط به شهدای نام‌آور جنگ تحمیلی در خرم‌آباد
علیرضا منصوریان بار دیگر با گفتن جمله‌ای اشتباه، سوژه هواداران تیم رقیب شد.

تهیه سردیس مربوط به شهدای نام‌آور جنگ تحمیلی در خرم‌آباد