دردسر المپیاکوس با رفتن انصاری‌فرد به اردوی تیم ملی ایران

تهدید به قتل جیمی واردی به جرم خیانت به رانیری
تسنیم نوشت: یک سایت یونانی خروج انصاری‌فرد از المپیاکوس و پیوستن او به اردوی تیم‌ملی ایران را به دردسری برای این تیم آتنی تشبیه کرد.

تهدید به قتل جیمی واردی به جرم خیانت به رانیری