مصائب ۳ ساله یک رییس‌جمهور با منتقدانی «دلواپس»

تهدیدهای گازی ترکمنستان کارساز نیست
عمر دولت اول شیخ حسن روحانی در حالی به ماه‌های آخر خود نزدیک می‌شود، که در همه سه سال و نیم گذشته او و کابینه‌اش بارها و بارها در معرض انتقادات تند و تیز آنهایی قرار گرفتند که خود را «دلواپس» نامیده بودند.

تهدیدهای گازی ترکمنستان کارساز نیست