خیز ایران برای تولید گاز از یک میدان مشترک در خلیج فارس

تهامی نژاد: ممنونم که من را به یاد آوردید
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه میدان مشترک فرزاد از اولویت های اصلی توسعه ای این شرکت است، گفت: سهم ایران از فرزاد بی که از لحاظ ترکیبات گازی وضعیت بهتری دارد، ٨٠ درصد است.

تهامی نژاد: ممنونم که من را به یاد آوردید