معاون استاندار: منابع بانک‌ها سرمایه مردم است و باید منجر به افزایش اشتغال شود

تنها هواپیمای باری فارس در قطر متوقف شد
عصر دیروز جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار گردید.

تنها هواپیمای باری فارس در قطر متوقف شد