فیلم مرثیه گمشده به جشنواره بین المللی فیلم صلح راه یافت

تندیس اقتدار شهید محسن حججی طراحی می‌شود
فیلم مرثیه گمشده اثر نادر ساعی ور به جشنواره بین‌المللی فیلم صلح راه یافت.

تندیس اقتدار شهید محسن حججی طراحی می‌شود