موحدی کرمانی: بعد از فوت امام خبرنگاران خارجی می‌گفتند در ایران جنگ ملاها شکل خواهد گرفت

تمسخر شهردار لندن از سوی ترامپ!
ایسنا نوشت: دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: ما بسیار به حرکت امام(ره) امیدوار بودیم و آن‌قدر جرات و جسارت یافته بودیم که به راحتی در خیابان شعار مرگ بر شاه سر می‌دادیم.

تمسخر شهردار لندن از سوی ترامپ!