ویزای آذربایجان یک‌ساعته شد

تمدید برگزاری نمایشگاه چهره‌های ماندگار ایران
تسنیم نوشت: وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان بر افزایش روابط بین دو کشور تأکید کرد و گفت: اقداماتی صورت گرفته تا ویزای آذربایجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ایرانیان صادر شود.

تمدید برگزاری نمایشگاه چهره‌های ماندگار ایران