داستانک رمضان ۲۲/ حاج‌آقا مجتبی

تمام واحدهای فاز ۱۲ پارس جنوبی در مدار تولید قرار می‌گیرند
محمدرضا مهاجر

تمام واحدهای فاز ۱۲ پارس جنوبی در مدار تولید قرار می‌گیرند