بارزانی نخستین بار برای کناره‌گیری از قدرت اعلام آمادگی کرد

تلاش دولت اوباما برای مخفی نگه داشتن جزئیات کلیدی توافق هسته‌ای با ایران
مسعود بارزانی برای اولین بار اعلام کرد برای کناره گیری از قدرت و تعیین رئیس موقت کردستان تا زمان برگزاری انتخابات، آمادگی دارد.

تلاش دولت اوباما برای مخفی نگه داشتن جزئیات کلیدی توافق هسته‌ای با ایران