«اندر حکایت یوسف و زلیخا» در خانه نمایش

تلاش برای محدودکردن مهاجرت به تهران / چرایی تعطیلی سه جلسه شورای شهر
نمایش «اندر حکایت یوسف و زلیخا» با کارگردانی منیژه داوری از امشب (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت) در خانه نمایش پذیرای تماشاگران است.

تلاش برای محدودکردن مهاجرت به تهران / چرایی تعطیلی سه جلسه شورای شهر