رویکرد دولت، حرکت در مسیر شفاف ‌سازی مالی است

تقسیط بدهی بدهکاران مالیاتی/ مالیات ابرازی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی بدون رسیدگی پذیرفته شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان به اقدامات انجام شده در بخش درآمدهای استانی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام شده، نشان از رویکرد دولت برای حرکت در مسیر شفاف سازی مالی است.

تقسیط بدهی بدهکاران مالیاتی/ مالیات ابرازی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی بدون رسیدگی پذیرفته شد