تور خبرنگاری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات استان از صداوسیمای مرکز چهارمحال وبختیاری
مسئول کارگاه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت: تور خبرنگاری در چهارمحال و بختیاری توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان برگزار شد.

تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات استان از صداوسیمای مرکز چهارمحال وبختیاری