نبود هیچ نماد کتاب‌خوانی در میادین شهرهای اردبیل

تقدیر تهیه کننده برنامه شب های موسیقی فولکلور کردستان از استقبال باشکوه مردم
مهر نوشت: متأسفانه در هیچ یک از شهرهای این استان نماد و المان کتاب‌خوانی مشاهده نمی‌شود.

تقدیر تهیه کننده برنامه شب های موسیقی فولکلور کردستان از استقبال باشکوه مردم