تصاویر | شیکاگو یا دشت پیاز!

تفاوت ناطق نوری و رئیسی در تبریک گفتن به رقیب پیروز
شیکاگو بزرگترین شهر ایالت “ایلینوی” آمریکا است که به خاطر نوآوری های خلاقانه ساکنان، معماران و هنرمندانِ شهر شهرت دارد. کلمه “شیکاگو” در زبان آلگونکویان به معنای “دشت پیاز” یا “سیر وحشی” است.

تفاوت ناطق نوری و رئیسی در تبریک گفتن به رقیب پیروز