سردار نقدی:‌ آمریکا باید غزل خداحافظی ابرقدرتی خود را بخواند

تفاهم ایران و روسیه بر سر قیمت نفت
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رئیس بسیج مستضعفین گفت: آمریکا هر حربه‌ای داشت علیه ما به کار گرفت و آمریکا باید غزل خداحافظی ابرقدرتی خود را بخواند.

تفاهم ایران و روسیه بر سر قیمت نفت