احتمال غیرفعال شدن بخشی از مغز با استفاده دائمی از اپلیکیشن‌های مسیریاب

تغییر مدیر برنامه‌های خواننده پاپ
محققان دانشگاه کالج لندن دریافتند استفاده از برنامه‌های مسیریاب بخشی از مغز که وظیفه راهبری را برعهده دارد، غیرفعال می‌کند.

تغییر مدیر برنامه‌های خواننده پاپ