شیوع هپاتیت B در سیستان وبلوچستان از سایر نقاط کشور بیشتر است

تغییر فاز اصولگرایان /ریاست جمهوری را رها کنیم، برای شهردار ماندن قالیباف کار کنیم
ایسنا نوشت: رئیس شبکه هپاتیت ایران درسفر به زاهدان و چابهار گفت: شیوع هپاتیت Bدر دو استان سیستان وبلوچستان و گلستان از سایر نقاط کشور بیشتر است و باید برنامه های آموزشی، بیماریابی و تشخیصی در این دو استان متفاوت تر از سایر استانها باشد.

تغییر فاز اصولگرایان /ریاست جمهوری را رها کنیم، برای شهردار ماندن قالیباف کار کنیم

نصب تلگرام فارسی