روایت اعداد از اقتصادی که هاشمی بدان اعتقاد داشت

تغییر زمان اجرای نمایش موزیکال «دیوان تئاترال»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوران سازندگی اگرچه تولید نفت افزایش یافت، اما با کاهش قیمت نفت به 16 دلار، درآمدهای نفتی ایران از 150 میلیارد دلار تجاور نکرد.

تغییر زمان اجرای نمایش موزیکال «دیوان تئاترال»