شهریه مدارس غیردولتی ابلاغ شد/ از ۶ میلیون تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

تغییر در ترکیب پرسپولیس/ انصاری به بازی رسید
میزان نوشت: مدیرکل مدارس ومراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیر دولتی برای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ اعلام کرد.

تغییر در ترکیب پرسپولیس/ انصاری به بازی رسید