لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست

تعطیلی یک هفته‌ای خزانه جواهرات ملی
مهر نوشت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن گلایه ازحذف بندمربوط به اختصاص ۳درصد منافع قراردادهای‌نفتی به رفع مشکلات محیط زیستی استان‌های نفت‌خیز گفت: فوراً لایحه‌ای در این باره به دولت ارائه می‌کنیم.

تعطیلی یک هفته‌ای خزانه جواهرات ملی