یک آمار تکان‌دهنده: از هر 10 بیمار بستری در مشهد، 4 نفر سوءتغذیه دارند

تعطیلی پردیس سینمایی کورش به علت آتش‌سوزی
ایسنا نوشت: مدیرگروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شیوع سوءتغذیه در بیماران بستری در مشهد حدود 38 درصد است و از هر 10 نفر بیمار بستری، 4 نفر سوءتغذیه دارند.

تعطیلی پردیس سینمایی کورش به علت آتش‌سوزی