223 روستا در سال 95 گازرسانی شد /تحقق تعهدات اقتصاد مقاومتی شرکت گاز

تعطیلی مدارس تا 19فروردین کذب است
مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: تا پایان سال 95 گاز رسانی به 223 روستا به بهره برداری رسید

تعطیلی مدارس تا 19فروردین کذب است