وزیران خارجه روسیه و کره‌جنوبی با یکدیگر گفتگو کردند

تعطیلی تهران در شهریور ماه شایعه است
واحد مرکزی خبر نوشت: وزیران امور خارجه روسیه و کره جنوبی روز جمعه در خصوص تنش در شبه جزیره کره با یکدیگر گفتگو کردند.

تعطیلی تهران در شهریور ماه شایعه است