افزایش حجم نقدینگی مانند آب حیات برای اقتصاد است

تظاهرات ضد ترامپ به اروپا هم کشیده شد

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

یک استاد دانشگاه افزایش نقدینگی در نظام اقتصادی کشور را آب حیات مانند خون در رگهای اقتصادی کشور عنوان کرد .

تظاهرات ضد ترامپ به اروپا هم کشیده شد

دانلود رایگان اینستاگرام