دادخواهی و مراجعه به دادگاه حق هر شهروند است

تصویر و توئیت معنادار حسن روحانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری
هر شهروند حق دارد در صورتی که نیاز بداند به دادگاه مراجعه و انتظار دادخواهی عادلانه داشته باشد.

تصویر و توئیت معنادار حسن روحانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری