نخستین محموله نفت ایران به بلاروس تحویل شد

تصویر فوق ستاره آرژانتینی بارسا روی بسته‌های کوکایین
ایرنا نوشت: کشتی حامل نخستین سفارش نفتی خریداری شده بلاروس از ایران شامل 80 هزار تن (600هزار بشکه) در بندر اودسا در جنوب اوکراین لنگر انداخت و به طرف قرارداد بلاروسی تحویل شد.

تصویر فوق ستاره آرژانتینی بارسا روی بسته‌های کوکایین