پاسخ نماینده مجلس ایران در مجمع مجالس آسیایی به ادعای هیئت اماراتی درباره جزایر سه گانه

تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی
اسنا نوشت: عضو گروه مجمع مجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران به ادعای هیئت امارات متحده عربی در نهمین اجلاس مجمع مجالس آسیایی پاسخ داد.

تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی