شکار تصویر بامزه مراسم تحلیف با هنرنمایی کریم باقری!

تصویری از پایان مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم
کریم باقری در حین نگاه کردن صفحه گوشی علی پروین سوژه رسانه‌ها شده است.

تصویری از پایان مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم