استارتاپ‌ها قلب الکامپ ۹۵ هستند/ حضور ۵۰ شرکت خارجی به‌صورت مستقیم در نمایشگاه امسال

تصویری از وعده جدید کاپیتان استقلال به هواداران
مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و دوم گفت: نزدیک به 50 شرکت خارجی به صورت مستقیم در الکامپ شرکت می‌کنند.

تصویری از وعده جدید کاپیتان استقلال به هواداران