تقدیرهیات فوتبال خوزستان از داور بین المللی فوتسال

تصویری از مورینیو و پیکه در کنار هم مشغول تماشای بازی تنیس
طی مراسمی پس از پایان دیدار فوتسال دوتیم تاسیسات دریایی و ملی حفاری اهواز از داور این دیدار تقدیر به عمل آمد.

تصویری از مورینیو و پیکه در کنار هم مشغول تماشای بازی تنیس

تلگرام نارنجی