تصاویر | تخریب ساختمان‌های دوران شوروی در روسیه

تصویری از مراسم عروسی بازیکن تیم‌ملی
دولت مسکو در اقدامی که موجب اعتراض بسیاری از شهروندان این شهر شده تلاش دارد بلوک‌های آپارتمانی دهه ۵۰ میلادی که متعلق به دوران شوروی است را تخریب کند و میلیون‌ها شهروند مسکو را به آپارتمان‌های نو و مدرن انتقال دهد.

تصویری از مراسم عروسی بازیکن تیم‌ملی