برنی سندرز دلایل شکست هیلاری کلینتون را بیان کرد

تصویری از شوخی کاربران در فضای مجازی با دیدار ایران و سوریه
ایسنا نوشت: برنی سندرز گفت که کلینتون به این دلیل در انتخابات شکست خورد که حزب دموکرات بیشتر از هرچیز نگران کسب پول از افراد ثروتمند بود تا تبلیغ به نمایندگی از مردم عادی آمریکا.

تصویری از شوخی کاربران در فضای مجازی با دیدار ایران و سوریه