تاج: طاهری گفت منشا بازیکن خارجی نیست!

تصویری از ستاره‌های استقلال در جمع حامیان روحانی
رییس فدراسیون فوتبال می‌گوید توانسته با ۴۵ میلیارد تومان فوتبال ایران را اداره کند.

تصویری از ستاره‌های استقلال در جمع حامیان روحانی