کولاک سردار آزمون در لیگ روسیه

تصویری از دیدار وحید شمسایی با اسطوره فوتسال برزیل
سردار آزمون برای روستوف گلزنی کرد.

تصویری از دیدار وحید شمسایی با اسطوره فوتسال برزیل