عربستان کوتاه آمد

تصویری از دست جنجالی بیرانوند که دیگر در گچ نیست
اعضای اوپک به کاهش ۱.۲ میلیون بشکه در روز توافق رسیدند.

تصویری از دست جنجالی بیرانوند که دیگر در گچ نیست