ترامپ: به تیلرسون افتخار می کنم و به او اعتماد دارم

تصویری از اردوغان در اینستاگرام حسن روحانی
مهر نوشت: رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر تیلرسون گفت به وزیر خارجه خود افتخار می کند و به او اعتماد دارد.

تصویری از اردوغان در اینستاگرام حسن روحانی