بیشترین خصوصی‌سازی در کدام بخش‌ها انجام شد؟

تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است
میزان نوشت:معاون سازمان خصوصی سازی گفت: با مشوق های اعمال شده در سال های گذشته حضور بخش خصوصی در واگذاری های دولت پررنگ تر شده است.

تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است

دانلود مستقیم تانگو جدید