اینفوگرافیک | توسعه پایدار حمل و نقل دریایی در دولت روحانی

تصویرسازی داستان‌های کهن ایرانی در خانه هنرمندان
در اینفوگرافیک زیر توسعه پایدار حمل و نقل دریایی در دولت یازدهم را می‌بینید. در ایران تخلیه و بارگیری حدود نود درصد از کالاهای صادراتی و وارداتی به لحاظ وزنی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد.

تصویرسازی داستان‌های کهن ایرانی در خانه هنرمندان