حمایت علی دایی از مهدی رحمتی و مسعود شجاعی

تصویب بودجه ۱۴۰۰میلیاردتومانی برای توسعه ورزش زنان و همگانی
علی دایی در نشست خبری پیش از بازی نفت تهران و گسترش فولاد، از مهدی رحمتی و مسعود شجاعی حمایت کرد.

تصویب بودجه ۱۴۰۰میلیاردتومانی برای توسعه ورزش زنان و همگانی