پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست

تصمیم مهم کادر فنی استقلال پس از جلسه بامدادی
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بروز فاجعه ی انسانی در عصر الکترونیک را غیر قابل قبول خواند و گفت: مجلس در پیگیری موضوع و شناسایی و برخورد با مقصران حادثه ی تلخ قطار تبریز – مشهد از حق مردم کوتاه نمی آید.

تصمیم مهم کادر فنی استقلال پس از جلسه بامدادی