کابوس جدید جهان با گرم شدن زمین؛میکروب‌های خطرناک یخ زده بیدار می‌شوند!

تصمیم عجیب منصوریان؛ جانشین رحمتی کاپیتان استقلال شد
یخ‌های قطبی و پرمافراست بر اثر گرمایش جهانی در حال ذوب شدن هستند و کسی نمی‌داند از زیر آن‌ها چه بیماری‌هایی به جهان رخنه خواهد کرد. به همین دلیل شاید همه گیری مرگبار بعدی از مناطق شمالی آغاز شود.

تصمیم عجیب منصوریان؛ جانشین رحمتی کاپیتان استقلال شد