اجرای نمایش‌های ویژه نیمه خرداد در محوطه تئاتر شهر

تصمیم دیگر مردم سوئیس برای بهبود شرایط زندگی
محوطه تئاتر شهر از فردا (شنبه دوازدهم خرداد) میزبان علاقه‌مندان تئاتر در قالب چهارمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد خواهد بود.

تصمیم دیگر مردم سوئیس برای بهبود شرایط زندگی