سهم کربن سیاه یا دوده از هوای تهران/ کربن سیاه احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد

تصمیم جنجالی مجلس اوکراین در حذف زبان روسی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور
سالانه شمار زیادی از شهروندان در تهران به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سهم کربن سیاه یا دوده در این میان تا آن حد است که می‌تواند عاملی برای مرگ مستقیم یا بیماری‌های سرطان‌زا و خطرناکی شود که جز مرگ نتیجه دیگری ندارد.

تصمیم جنجالی مجلس اوکراین در حذف زبان روسی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور