شهرداری الکترونیک زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم می‌کند

تصاویر | ۳ کشته و ۱۳ مجروح در تصادف اتوبوس و کامیون در جاده جنگل گلستان
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه اطلاعات در شهرداری‌ها منشاء درآمدزایی هستند، گفت: شهرداری الکترونیک زمینه درآمد پایدار را در شهرداری‌ها فراهم خواهد کرد.

تصاویر | ۳ کشته و ۱۳ مجروح در تصادف اتوبوس و کامیون در جاده جنگل گلستان